ਸ੍ਰ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ


ਸ੍ਰ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ( ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ) ਸੱਜਿਓਂ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸ੍ਰ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ l

( ਤਸਵੀਰ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਤੋਂ )

ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜੇ


ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜੇ

ਇਹ 30 ਬੰਦੇ ਤੇ 1 ਔਰਤ ਉਹ ਟੋਡੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਪੁਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ 28 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ‘ਚ…..

Golden Temple


Golden Temple

Photographed by: Samuel Bourne. c. 1860

Baba Visakha Singh


Baba Visakha Singh

Baba Visakha Singh, who along with Sohan Singh Bakhna established Ghadar Party during 1912-13 in USA. He returned to India in January 1915, was later arrested and imprisoned in Andaman cellular jail.
After his released in 1920 he became Jathedar of Akal Takhat for a while.
The photograph was published in Kirti Magazine of September 1929.

( Shared, with thanks, from Punjab Digital Library )

ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ Sadi pehlan


ਤਸਵੀਰ

Century Ago


ਤਸਵੀਰ

Century Ago


ਤਸਵੀਰ

Century Ago


ਤਸਵੀਰ

Century Ago


ਤਸਵੀਰ

Century Ago


ਤਸਵੀਰ

%d bloggers like this: