ਸ੍ਰ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ


ਸ੍ਰ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ( ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ) ਸੱਜਿਓਂ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸ੍ਰ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ l

( ਤਸਵੀਰ ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਤੋਂ )

Baba Visakha Singh


Baba Visakha Singh

Baba Visakha Singh, who along with Sohan Singh Bakhna established Ghadar Party during 1912-13 in USA. He returned to India in January 1915, was later arrested and imprisoned in Andaman cellular jail.
After his released in 1920 he became Jathedar of Akal Takhat for a while.
The photograph was published in Kirti Magazine of September 1929.

( Shared, with thanks, from Punjab Digital Library )

Shane Punjab ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ


Madal Lal Dhingra


Hari Gopal Bal


Gopi Nath Saha


Bhan Singh


Balwant Vasudev Phadke


Udham Singh


Sukhdev


Chander Shekhar Azad


Baba Sohan Singh Bhakna


Raj Guru


Baba Mewa Singh


Kartar Singh Sarabha


Kamagatamaru


Kamagatamaru


Mata Gulab Kour


Chander Shekhar Azad


ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ Baba Bujha Singh


Previous Older Entries

%d bloggers like this: