ਪੈਰ Paer


mrig trishna ਮ੍ਰਿਗ-ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ


sagar ਸਾਗਰ


pur ਪੂਰ


ਇੱਕੋ ਨਾਂ One name


ਜਿਸਮ Jisamਕੁਲੀ kuli


ਬਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ Basti shehar


Pehchan


%d bloggers like this: