ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ – ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਇਕੂ ਮਹਿਫ਼ਲ ‘ਕਾਵਿ ਦਰਬਾਰ’


ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਦਸਤਕ

ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਹਵਾ ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ

ਸਜਣ ਦੇ ਸੰਗ

ਝਾੜੀ ਅੜੇ ਗੈਸ ਗੁਬਾਰੇ

ਫੜਫੜਾਉਣ ਉਤਾਂਹ ਜਾਣ ਨੂੰ

ਬਚਾ ਉਛਲੇ ਹਥ ਪਾਣ ਨੂੰ

ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਚੀ-ਤੀਹ

ਬਾਲੁਸ਼ਾਹੀਆਂ ਢਾਈ ਸੌ

ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀਹ-ਵੀਹ

ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਚ’ ਆਇਆ

ਨਵਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਤੋੜਦਾ ਆਲ੍ਹਣੇ

ਮਾਰਦਾ ਚੂਹੇ, ਕੀੜੇ ਤੇ ਬੋਟ

ਬੋਹੜ ਟੰਗੀ ਬੇਰੰਗ ਪਤੰਗ , ਗਾਟੀਆਂ

ਮੁਢ ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ

ਪੀਂਘ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ

%d bloggers like this: