ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜ – ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਇਕੂ ਮਹਿਫ਼ਲ ‘ਕਾਵਿ ਦਰਬਾਰ’


1.
ਘਰੇ ਭੁੱਖੀ ਮਾਂ,
ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ,
ਸੇਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚ..
2.
ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰੇ,
ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ੁਸਕੀ,
ਮਜਬੂਰੀ ਵੇਚੇ ਜੂਸ..
3.
ਮਹਿਲ ਬਣਾਵੇ,
ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਮਜਦੂਰ,
ਕੁੱਲੀ ਚ ਸੁੱਤਾ
4.
ਫ਼ਸਲ ਖੇਤ ਚ,
ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ,
ਵਹੀ ਤੇ ਗੁੰਠਾ(ਅੰਗੂਠਾ)..
5.
ਬੇਮੱਤੇ ਲੋਕ,
ਕਰਨ ਚਲੇ ਮਤਦਾਨ,
ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ…

%d bloggers like this: