ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਿੰਦਰ – ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਇਕੂ ਮਹਿਫ਼ਲ ‘ਕਾਵਿ ਦਰਬਾਰ’


੧.
ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰ
ਸੱਪ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ
ਕੁਝ ਪੰਛੀ
……….
……….
੨.
ਭੱਜਕੇ ਵਿਆਹ
ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਪਾਵੇ
ਆਪੇ ਚੂੜਾ
……….
……….
੩..
ਵਾਵਰੋਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਡਣ
ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ
……….
……….
੪.
ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ
ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਦਿਖਾਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
……….
……….
੫.
ਮਿਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ
ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ
ਅਸਲੇ ਦੀ ਘਾਟ

%d bloggers like this: