ਭੀੜ Crowdpatian ਪੱਤੀਆਂ


ਕਚਾਰ ਪੱਤੀਆਂ kachar patian


Makarhjal ਮੱਕੜਜਾਲ


ਤਿਤਲੀ Titli


ਸੂਰਜ Suraj


ਲਹਿਰਾਂ Lehran


roohan ਰੂਹਾਂjugnu ਜੁਗਨੂੰ


ਸਵੇਰ sver


Nili Titli


Lehran%d bloggers like this: