Miit Anmol – ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਇਕੂ ਮਹਿਫ਼ਲ ‘ਕਾਵਿ ਦਰਬਾਰ’


ਸੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ
ਹਰੇ ਘਾਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
ਜੋਗੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ
……………………..
ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ
ਨਾ ਖ਼ੱਤ ਨਾ ਮਾਹੀ
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਜ
……………………..
ਮਾਹੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲਾ
ਦੀਵਿਓਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਾ
ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ
……………………..
ਗੂੰਗੇ ਨਗਾਰੇ
ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ
ਅਖੀਰ ਨਾਸਤਕ
…………………….
ਆਸਮਾਨ ਚੁਮੇਂ
ਧਰਤ ਦੁਮੇਲ ਤੇ ਜਾ
ਕੋਠੇ ਤਕਾਂ ਮੈਂ
…………………….
ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ
ਗੁਲਾਬ ਬਣਿਆ
ਮੇਰਾ ਵੇਹੜਾ ਬਗੀਚਾ

%d bloggers like this: