ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ


ਉਮਰਾ ਦੇ ਰਾਹ Umaran de rah


kamal da Phul ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ


Tasvir ਤਸਵੀਰ


ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ Janmeja Singh Johal


ਤਸਵੀਰ Tasvir


ਤਸਵੀਰ Tasvir


ਤਸਵੀਰ Tasvir


gursharn singh Bhaji ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜ਼ੀ


ਤਸਵੀਰ Tasvir


ਤਸਵੀਰ Tasvir


ਤਸਵੀਰ Tasvir


ਤਸਵੀਰ Tasvir


Tasvir ਤਸਵੀਰ


ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ Janmeja Singh Johal


samunder ਸਮੁੰਦਰ


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ Punjab di shan


ਬਦਲੇ ਰੰਗ Badle rang


%d bloggers like this: