ਦੇਖੇ ਬਾਲ Dekhe baal


panchhi murhe ਪੰਛੀ ਮੁੜੇ


%d bloggers like this: