ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ – ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਇਕੂ ਮਹਿਫ਼ਲ ‘ਕਾਵਿ ਦਰਬਾਰ’


ਤੱਕਲੇ ਵੇਚੇ
ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚੀ
ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ

ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਮਦੀ
ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਭਿੱਜੀਆਂ
ਨੰਗੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ

ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ
ਟਾਹਣੀਉ ਟੁੱਟਾ
ਭੱਠੀ ਦੀ ਅੱਗ

ਚੋਂਦੀ ਛੱਤ
ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ
ਉਦਾਸ ਸੰਗੀਤ

ਫੁੱਲ ਸੱਜਣਾ ਦਾ
ਮਾਰੇ ਗੁਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੂਹ ਤੇ

%d bloggers like this: