Kuljeet Mann – ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ 5 ਹਾਇਕੂ


ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ 5 ਹਾਇਕੂ:

1.

ਭਿੱਜ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲ
ਮਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤੇ
ਠਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ
2.

ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼-
ਹੁਸੜੀ ਰਾਤ ਤਾਰਿਆਂ ਭਰੀ
ਚੰਨ ਚਮਕੇ

3.

ਬਾਲ ਰਹੇ
ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਲਕੜ-
ਧੁੱਪ ਉਡੀਕਦੇ

4.

ਮਾਰ ਗਈ ਝੋਲ
ਕੰਨੀ ਖੁਲਣ ਨਾਲ
ਉਡਦੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ

5.

ਠਰਿਆ ਸਲੇਟੀ ਗੀਟਾ-
ਚਮਕ ਰਿਹਾ
ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ `ਚ

ਅੰਤਰਗਤ

%d bloggers like this: